Zmiana w funkcjonowaniu szkoły od 19 października 2020 r.

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku tj. 19 października 2020 roku w związku z objęciem powiatu żarskiego strefą czerwoną, nasza szkoła przechodzi na nauczanie zdalneUczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem lekcji.

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie mają obowiązek udziału w zajęciach lekcyjnych, a w przypadku ewentualnych problemów są zobowiązani kontaktować się z wychowawcą klasy poprzez dziennik elektroniczny lub dodatkowe, ustalone narzędzie komunikacji.