Szkoła Bezpiecznego Internetu

KODEKS SZKOLNY

 

1.     Uczniowie i nauczyciele korzystają z legalnego oprogramowania w celu przygotowania się do zajęć szkolnych.

2.     Nauczycile wykorzystują prezentacje multimedialne podczas lekcji.

3.     Internet bezprzewodowy (tzw. WiFi) nie jest wykorzystywany podczas sprawdzianów.

4.     Niedozwolone jest bezkrytyczne kopiowanie tekstu i zasobów sieci internetowej przez społeczność szkolną.

5.     Uczniowie sami lub z pomocą nauczyciela sprawdzają poprawność merytoryczną tekstów zamieszczanych w Internecie.

6.     Uczniowie i Nauczyciele szanują prawa autorskie innych użytkowników.

7.     Uczniowie i Nauczyciele nie umieszczają czyjegoś wizerunku w Internecie bez jego zgody.

8.     Uczniowie i Nauczyciele informacji potrzebnych do zajęć szkolnych szukają na stronach wiarygodnych.

10..Nauczyciele prowadzą dziennik elektroniczny, uczniowie uczą rodziców jego obsługi.

11.Telefony komórkowe uczniów i nauczycieli są wyciszone podczas trwania lekcji.

12..Uczniowie i nauczyciele nie podają swoich danych osobowych, na stronach nieszyfrowanych.

13..Uczniowie zapoznają rodziców i dziadków ze szkolną witryną w Internecie.
14..Uczniowie mają udostępnione komputery w czytelni multimedialnej podczas przerw i wolnych lekcji.