Terminy zebrań

TERMINARZ


spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych

1. 14 września 2017 r. - godz. 16:00 spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych w auli szkolnej
2. 14 września 2017 r. - godz. 17:30 spotkanie dyrekcji z rodzicami klas trzecich LO, czwartej Technikum na temat egzaminu maturalnego i zawodowego
3. 17 października 2017 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
4. 21 listopada 2017 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
5. 19 grudnia 2017 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
6. 23 stycznia 2018 r. - godz. 17:00 Wywiadówka dla rodziców - LDK koncert zimowy
7. 27 marca 2018 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacje o uczniach klas programowo najwyższych zagrożonych ocenami niedostatecznymi
8. 22 maja 2018 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi