Terminy zebrań

TERMINARZ


spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych

1. 12 września 2018 r. - godz. 16:00 spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych w auli szkolnej
2. 12 września 2018 r. - godz. 17:30 spotkanie dyrekcji z rodzicami klas trzecich LO, czwartej Technikum na temat egzaminu maturalnego i zawodowego
3. 16 października 2018 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
4. 20 listopada 2018 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
5. 18 grudnia 2018 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców
6. 29 stycznia 2019 r. - godz. 17:00 Wywiadówka dla rodziców - LDK koncert zimowy
7. 26 marca 2019 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacje o uczniach klas programowo najwyższych zagrożonych ocenami niedostatecznymi
8. 21 maja 2019 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi