Terminy zebrań

TERMINARZ


spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych

1. 8 września 2021 r. - godz. 16:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych
2. 8 września 2021 r. - godz. 17:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas trzecich LO, czwartej Technikum na temat egzaminu maturalnego i zawodowego
3. 8 września 2021 r. - godz. 18:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas drugich i trzecich na podbudowie szkoły podstawowej w sprawie szczepień
4. 20 października 2021 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców.
5. 17 listopada 2021 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców.
6. 15 grudnia 2021 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na I semestr. 
7. 14 stycznia 2022 r. - godz. 16:00 Wywiadówka dla rodziców - LDK koncert zimowy
8. 23 lutego 2022 r. - godz. 17:00 Otwarte drzwi dla wszystkich rodziców
9. 30 marca 2022 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacje o uczniach klas programowo najwyższych zagrożonych ocenami niedostatecznymi
10. 25 maja 2021 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi