Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018

 

1.
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  4 września 2017 r.
         
2.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ SPORTU)    19 września
         
3.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   13 października
         
4.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

  23 - 31 grudnia 2017 r.
         
5.   Ferie zimowe  

12-25 lutego 2018 r.
Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

         
6.   Wiosenna przerwa świąteczna   

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

         
7.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ OTWARTY)  

23 kwietnia 2018 r.

       

 

8.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

 

  27 kwietnia 2018 r.
         
9.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   30 kwietnia 2018 r.
         
10.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie    2,4,7,8 maja
         
11.  

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot

 

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
12.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

 

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
13.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ PATRONA)   4 czerwca
         
14.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny

 

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
15.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  23 czerwca 2017 r.