Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

 

1.
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  3 września 2018 r.
         
2.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ SPORTU)    14 września
         
3.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   2 listopada
         
4.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   21 grudnia
         
5.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

  23 - 31 grudnia 2018 r.
         
6.   Ferie zimowe  

14-27 stycznia 2019 r.
Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

         
7.   Wiosenna przerwa świąteczna   

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

         
8.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

 

  26 kwietnia 2019 r.
         
9.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie    2,6,7,8 maja
         
10.  

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot

 

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
11.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

 

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
12.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny

 

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
13.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  21 czerwca 2019 r.