Terminy rad pedagogicznych

T E R M I N A R Z   i   T E M A T Y K A


RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

L.p. Data Temat
1. 31 sierpnia 2018, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny, zatwierdzenie rocznego planu rozwoju na rok szkolny 2018/2019.
2. 16 października 2018, godz. 15:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna ,,Strategia budowania dobrych relacji z rodzicami"
3. 18 grudnia 2018, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami ndst. na semestr I
4. 11 stycznia 2019, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
5. 29 stycznia 2019, godz. 15:30 Rada Pedagogiczna podsumowująca prace dydaktyczno-wychowawczą I semestru.
6. 26 marca 2019, godz. 16:00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: procedury egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z klas programowo najwyższych LO, Technikum.

7. 17 kwietnia 2019, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas programowo najwyższych LO, Technikum.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna ,,Klucz do przyszłości czyli kształtujemy kompetencje kluczowe"

8. 21 maja 2019, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku.
9. 17 czerwca 2019, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla wszystkich uczniów szkoły.
10. 28 czerwca 2019, godz. 12:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły na rok szkolny 2018/2019.