Terminy rad pedagogicznych

T E R M I N A R Z   i   T E M A T Y K A


RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

L.p. Data Temat
1. 31 sierpnia 2017, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny, zatwierdzenie rocznego planu rozwoju na rok szkolny 2017/2018.
2. 17 października 2017, godz. 15:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
  19 grudnia 2017, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami ndst. na semestr I
3. 16 stycznia 2018, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
4. 23 stycznia 2018, godz. 15:30 Rada Pedagogiczna podsumowująca prace dydaktyczno-wychowawczą I semestru.
5. 27 marca 2018, godz. 16:00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: procedury egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z klas programowo najwyższych LO, Technikum.

6. 24 kwietnia 2018, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas programowo najwyższych LO, Technikum.
7. 22 maja 2018, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku.
8. 19 czerwca 2018, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla wszystkich uczniów szkoły.
9. 29 czerwca 2018, godz. 12:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły na rok szkolny 2017/2018.