Terminy rad pedagogicznych

T E R M I N A R Z   i   T E M A T Y K A


RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p. Data Temat
1. 31 sierpnia 2022, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny, zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2022/2023.
2. 19 października 2022, godz. 15:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
3. 20 grudnia 2022, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami ndst. na semestr I
4. 25 stycznia 2023, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
5. 15 lutego 2023, godz. 15:30 Rada Pedagogiczna podsumowująca prace dydaktyczno-wychowawczą I semestru.
6. 01 marca 2023, godz. 16:00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

 

7. 29 marca 2023, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z klas programowo najwyższych LO, Technikum.

8. 26 kwietnia 2023, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas programowo najwyższych LO, Technikum.

9. 24 maja 2023, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku.
10. 21 czerwca 2023, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla wszystkich uczniów szkoły.
11. 29 czerwca 2023, godz. 12:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły na rok szkolny 2022/2023.