Projekt „Lekcje ZUS”

W naszej szkole jest realizowany projekt "Lekcje z ZUS" za który dostaliśmy podziękowania. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Agnieszka Żurek. Celem tego autorskiego programu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zwiększanie świadomości wśród młodego pokolenia konieczności myślenia o przyszłości.  Zgodnie z wytycznymi odbyły się cztery spotkania, na których omówiono najważniejsze aspekty ubezpieczeń społecznych – czym są, jakie przysługują przywileje ubezpieczonym, a także  jakie są konsekwencje …

 

Agata Hahn awansowała do kolejnego etapu Olimpiady Przedsiębiorczości

Znamy już wyniki I etapu ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Sukces w biznesie - ludzie, wizerunek, strategia”. 1250 uczniów z całej Polski przechodzi do kolejnego etapu (okręgowego), a wśród nich Agata Hahn z klasy 1b. Nad uczennicą opiekę merytoryczną sprawuje nauczyciel przedmiotów ekonomicznych – pani Renata Tetera. Agacie serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych przygotowań do II etapu, który odbędzie się 1 marca 2018 roku we Wrocławiu.

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych w kraju. Jej celem jest kształtowanie przedsiębiorczości i umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, a także lepsze przygotowanie do wyzwań współczesnego świata.

 

Zachariasz Kowalski zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej!

 

 

Uczeń naszej szkoły – Zachariasz Kowalski z klasy 1a został zakwalifikowany do drugiego-okręgowego etapu tegorocznej Olimpiady Geograficznej. Etap ten odbędzie się w dniach 9-11 lutego 2018 roku w Szczecinie. Opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel geografii: pan Wojciech SzymczakSerdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i zajęcia jak najwyższego miejsca w dalszych eliminacjach! 

 

Zachariasz Kowalski w etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej!

Zachariasz Kowalski z klasy Ia zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej. Warunkiem przystąpienia do olimpiady było przeprowadzenie badań i napisanie pracy badawczej, która następnie oceniona została przez recenzenta Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej. Praca badawcza Zachariasza została oceniona bardzo wysoko przez komisję konkursową. Opiekunem ucznia jest Pani mgr Gabriela Fiedler, nauczyciel biologii. Młodego biologa czeka teraz egzamin testowy oraz prezentacja ustna pracy badawczej. Zachariaszowi gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie olimpiady.

 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Agata Hahn i Kamila Vu Van – obie z klasy Ib – oraz Zachariasz Kowalski z klasy Ia zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbędzie się 12 stycznia 2018 roku. Uczniów do Olimpiady przygotowywała i wspierała Pani mgr Gabriela Fiedler. Gratulujemy.

 

Uczeń naszej szkoły stypendystą Marszałka Województwa Lubuskiego

Uczeń klasy 1a Zachariasz Kowalski został stypendystą Marszałka Województwa Lubuskiego. Żeby zostać stypendystą Marszałka Województwa trzeba nie tylko posiadać wysokie wyniki w nauce, ale również mieć osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego).

Gratulujemy  Zachariaszowi tego wspaniałego wyróżnienia i trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia!

 

II etap Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH – MATEMATYKA

Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku Łukasz Chojecki (klasa 2n) zakwalifikował się do drugiego etapu XI Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo Hutniczej z przedmiotu matematyka. Gratulujemy uczniowi i jego opiekunowi p. Andrzejowi Bryłce oraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie olimpiady.

 

Szkolne eliminacje - supermatematyk

W grudniu 2017 roku uczniowie naszej szkoły rozpoczęli zmagania w międzywojewódzkim konkursie matematycznym "Supermatematyk". Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych. Do 2 etapu zakwalifikowali się:

Klasa I LO:

Zachariasz Kowalski - klasa 1a

Jakub Dworczak – klasa 1a

Patrycja Ostapowicz – klasa 1a

Julia Momot – klasa 1a

Marta Kołodziej – klasa 1b

Klasa II LO:

Łukasz Chojecki - klasa 2n

Kacper Skrzyniarz – klasa 2b

Jan Franczak – klasa 2b

Julia Gier – klasa 2n

Opiekunami uczniów są nauczyciele matematyki z naszej szkoły: Anna Wojnarowska i Andrzej Bryłka. Gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Awans uczniów do II etapu LIX OWoPiŚW

Z przyjemnością informujemy, iż do etapu okręgowego LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowało się troje uczniów z naszej szkoły. 20 stycznia 2018 r. na etapie okręgowym w Słubicach Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku reprezentować będą:

Zachariasz Kowalski – klasa 1a

Katarzyna Szturomska – klasa 2n

Artur Mikołajewski – klasa 3d

Uczniowie przygotowują się do olimpiady pod opieką pani Dagmary Kliczak-Sobańskiej. Gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie olimpiady!

 

Nasi uczniowie w okręgowym etapie Olimpiady Historycznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Zielonej Górze podjął decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów okręgowych (etap wojewódzki) następujących uczniów z naszej szkoły:

Zachariasz Kowalski – klasa 1a

Kamil Bednarczyk – klasa 2n

Katarzyna Szturomska – klasa 2n

Uczniowie ci zdobyli największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych (część pisemna i ustna) i będą nas reprezentować w etapie okręgowym 13 stycznia 2018 r. w Zielonej Górze. Opiekunem uczniów jest Pan mgr Jacek Gajda. Naszym młodym historykom życzymy powodzenia podczas kolejnego etapu.