OGŁOSZENIA

AKTUALNE OGŁOSZENIA

 

 


ARCHIWALNE OGŁOSZENIA

 

Remont uszkodzonej sieci kanalizacyjnej wewnętrznej oraz remont łazienki, toalety w sali gimnastycznej ZSOiE

 

Data wstawienia: 30.10.2023

Termin składania ofert: 06.11.2023 godzina 8:00

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu: 06.11.2023 godzina 10:00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 08.11.2023 do 25.11.2023

Prace remontowe wraz z materiałami obejmują:

- modernizację kanalizacji i doprowadzenie powstałych szkód w obrębie prac do stanu sprzed remontu (wykonanie remontu łazienki - toalet na sali gimnastycznej)

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

Data wstawienia: 31.01.2019

Data modyfikacji: 01.03.2019

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku informuje, że posiada na sprzedaż mienie ruchome.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

 


 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku unieważnia przetarg z dnia 13.08.2014r. na zaprojektowanie i budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Lubsku.

 

unieważnienie: [pobierz]

 


  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku ponownie ogłasza przetarg na zaprojektowanie i budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Lubsku.

 

Szczegóły dotyczące przetargu do pobrania poniżej:

 

Wyjaśnienia dotyczące przetargu: [pobierz]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: [pobierz]