Rekrutacja 2017/2018

Nasze propozycje na rok szkolny 2017/2018


Liceum Ogólnokształcące:

 Klasa lingwistyczno - europejska

Przedmioty realizowane

na poziomie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

język angielski

język niemiecki

geografia

edukacja europejska

zrównoważony rozwój


Jeśli interesujesz się geografią i chcesz poznać świat wykorzystując biegłą znajomość języków obcych, w tej klasie odnajdziesz swoje miejsce! Jako absolwent tej klasy możesz rozpocząć studia na kierunkach: języki obce, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, geoinformacja, turystyka i rekreacja. Z językami ruszaj w świat!

 

Uczeń:

punktor big bierze udział w projektach językowych (Dni Języków, Powiatowy konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej)

punktor big bierze udział w projektach we współpracy ze szkołami z Niemiec

punktor big poznaje kulturę krajów europejskich

punktor big poznaje funkcjonowanie i prawo Unii Europejskiej

 

Absolwent:

punktor big zdaje maturę z języków obcych na poziomie rozszerzonym

punktor big zna język angielski i niemiecki na poziomie zaawansowanym

punktor big rozumie zasady funkcjonowania i współpracy społeczeństw europejskich

punktor big sporządza wnioski dotyczące pozyskania funduszy unijnych

punktor big jest przygotowany do podjęcia studiów i pracy za granicą

 

Kierunki studiów pokrewne z profilem:

europeistyka, geografia, lingwistyka, filologia angielska, filologia germańska, skandynawistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, turystyka, socjologia, kulturoznawstwo, administracja.

 

europejska

 

Klasa przyrodnicza 

Przedmioty realizowane

na poziomie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

język angielski

biologia

chemia

biologia w doświadczeniach

chemia w doświadczeniach


Pasjonaci biologii znajdują tu swój mały świat. Ten kierunek jest pierwszym krokiem na studia medyczne, weterynaryjne, psychologiczne, rolnicze i pedagogiczne. Biologia życie odmienia!

 

Uczeń:

punktor big pogłębia wiedzę w konkursach biologicznych (Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Umiejętności Rolniczych)

punktor big uczestniczy w kampanii społecznej w ramach konkursu „Mam haka na raka”

punktor big wykonuję doświadczenia biologiczne i chemiczne

punktor big poznaje przyrodę na zajęciach terenowych

punktor big uczestniczy w programach „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” i „Lasy dla zrównoważonego rozwoju”

 

Absolwent:

punktor big posiada rozszerzoną wiedzę z biologii, chemii, języka angielskiego

punktor big jest gotowy do pracy naukowej i badawczej

punktor big jest przygotowany do pracy samokształceniowej oraz kreatywnego rozwiązywania problemów

punktor big posiada umiejętności logicznego myślenia i analizowania, co jest przydatne na studiach

 

Kierunki studiów pokrewne z profilem:

punktor big dietetyka, medycyna, biotechnologia, weterynaria, kosmetologia, psychologia, farmacja, fizjoterapia, stomatologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, technologia żywienia

punktor big szkoły policealne: technik weterynarii, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa

 

 

 Klasa mundurowa

Przedmioty realizowane

na poziomie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

historia

wiedza o społeczeństwie

elementy samoobrony

edukacja mundurowa

 
 

Jeśli lubisz sport, chcesz uczyć się technik samoobrony, interesujesz się historią i wiedzą o współczesnym świecie, to zachęcamy Cię do tej klasy, a w przyszłości do pracy w służbach mundurowych. Za mundurem panny sznurem...

 

Uczeń:

punktor big poznaje specyfikę służby w straży pożarnej, policji, straży granicznej, wojsku oraz służbie więziennej,

punktor big uczestniczy w spotkaniach integracyjnych z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa,

punktor big promuje wartości patriotyczne poprzez uczestnictwo w szkolnych obchodach świąt narodowych

punktor big szanuje i rozumie zasady prawa i porządku,

punktor big jest wrażliwy na krzywdę innych i rozbudza w innych chęć niesienia pomocy potrzebującym

punktor big doskonali sprawność fizyczną na zajęciach z samoobrony

 

Absolwent:

punktor big jest przygotowany do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na wybranych uczelniach mundurowych

punktor big zna zasady postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do pracy w poszczególnych służbach mundurowych i jest przygotowany do testów sprawnościowych

punktor big posiada zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych

punktor big ma wykształtowane cechy takie jak odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 

Kierunki studiów pokrewne z profilem:

bezpieczeństwo narodowe, ochrona osób i mienia, logistyka, historia, studia na uczelniach mundurowych

 

mundurowa

Klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty realizowane

na poziomie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

język angielski

matematyka

fizyka

informatyka w praktyce

 

Interesuje Cię rozwój techniki, programowanie, lubisz matematykę, chcesz poznawać prawa fizyki? To jest to klasa dla Ciebie! Jako absolwent tej klasy będziesz przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, matematyce, informatyce, budownictwie, architekturze. Jeśli chcesz być człowiekiem XXI wieku, przyjdź do nas!

 

 

Uczeń:

punktor big uczęszcza na zajęcia i do nowoczesnych pracowni matematycznych, fizycznych i komputerowych

punktor big współtworzy stronę internetową szkoły

punktor big tworzy witryny internetowe i obsługuje programy multimedialne

punktor big bierze udział w pracy szkolnej telewizji ZSOiE TV

punktor big wykorzystuje nowoczesne technologie w codziennym nauczaniu

punktor big rozwija umiejętności informatyczne na kółku informatycznym (graficznym lub programistycznym)

punktor big pogłębia wiedzę w prestiżowych konkursach matematycznych (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Sowa Matematyczna, Matematyka bez granic, Kwadratura Koła, Kangur, Supermatematyk, Regionalne Mistrzostwa Matematyczne)

punktor big poznaje fizykę poprzez multimedialne doświadczenia

punktor big uczestniczy w ciekawych zajęciach z matematyki pozwalających zastosować ją w sytuacjach codziennych

punktor big na dodatkowych zajęciach przygotowuje się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym

 

Absolwent:

punktor big zdaje maturę na poziomie rozszerzonym

punktor big jest przygotowany do studiowania szczególnie na kierunkach technicznych i ekonomicznych

punktor big samodzielnie rozwiązuje problemy krok po kroku

punktor big posiada umiejętność logicznego myślenia

punktor big stosuje metody innowacyjne w projektach badawczych

punktor big potrafi zastosować technologię informacyjną w działalności nowoczesnej firmy

 

Kierunki studiów pokrewne z profilem:

matematyka, informatyka, ekonomia, architektura, telekomunikacja, ekonometria, elektrotechnika i inne kierunki politechniczne

 

Klasa humanistyczno-dziennikarska

Przedmioty realizowane

na poziomie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

dziennikarstwo

prawoznawstwo

 

Jeśli interesujesz się dziennikarstwem, lubisz pisać niekoniecznie do szuflady, czytać, wypowiadać się, dzielić się swoimi poglądami, krótko mówiąc, nie kręcą Cię przedmioty ścisłe, to jest to klasa właśnie dla Ciebie! Ten profil umożliwi Ci ona start na studia humanistyczne w tym dziennikarstwo, prawo. Realizuj swoje pasje w tej klasie!

 

Uczeń:

punktor big współtworzy, redaguje gazetkę szkolną

punktor big ma możliwość uczęszczania na kółko języka łacińskiego

punktor big bierze udział w licznych przedsięwzięciach artystyczno-kulturalnych szkoły

punktor big bierze udział w konkursach literackich, poetyckich, krasomówczych i historycznych

punktor big pisze artykuły do gazety lokalnej

punktor big poznaje sylwetki redaktorów

punktor big uczestniczy w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarzy prasowych i radiowych

punktor big przeprowadza wywiady z ciekawymi ludźmi

punktor big uczestniczy w spotkaniach z sędziami Sądu Rejonowego

 

Absolwent:

punktor big zna literaturę oraz jej historię na poziomie rozszerzonym

punktor big zdaje egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym

punktor big zna podstawowe fakty na temat dziennikarstwa, komunikowania w mediach

punktor big zna rodzaje i podstawowe zasady tworzenia form dziennikarskich

punktor big potrafi tworzyć formy dziennikarskie: news, felieton, reportaż, recenzja, wywiad

punktor big posiada rozbudowaną wiedzę na temat współczesnego świata i praw nim rządzących

punktor big posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające studiowanie kierunków humanistycznych i dziennikarskich po ukończeniu liceum

 

Kierunki studiów pokrewne z profilem:

dziennikarstwo, prawo, filozofia, politologia, filologia polska, historia, edukacja medialna, stosunki międzynarodowe

 
humanistyczna

Technik Informatyk

Przedmioty realizowane

na poziomie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

matematyka

informatyka

edukacja multimedialna

 

Jeśli interesujesz się montażem i eksploatacją komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, chcesz projektować lokalne sieci komputerowe i administrować nimi, tworzyć aplikacje internetowe i bazy danych, tworzyć własną grafikę cyfrową, montować filmy oraz muzykę - to znajdziesz tu swoje miejsce !!! To raptem namiastka umiejętności, które posiądziesz wybierając tę szkołę. Rynek pracy poszukuje specjalistów z branży informatycznej, zatem nie martw się o swoją przyszłość!

 

Kwalifikacje (certyfikaty) w zawodzie technik informatyk:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

Uczeń:

punktor big uczęszcza na zajęcia do nowoczesnych pracowni komputerowych

punktor big odbywa w trakcie nauki 4 tygodniową praktykę zawodową w firmie, w której jest stanowisko informatyczne

punktor big bierze udział w konkursach informatycznych (Mikroprofesor, Net Masters Cup, Bóbr, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa)

punktor big współtworzy stronę internetową szkoły

punktor big tworzy witryny internetowe i obsługuje programy multimedialne

punktor big bierze udział w pracy szkolnej telewizji ZSOiE TV

punktor big wykorzystuje nowoczesne technologie w codziennym nauczaniu

punktor big rozwija umiejętności informatyczne na kółku informatycznym (graficznym lub programistycznym)

punktor big na dodatkowych zajęciach przygotowuje się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym

 

Absolwent:

punktor big zdaje maturę na poziomie rozszerzonym

punktor big jest przygotowany do studiowania szczególnie na kierunkach technicznych i ekonomicznych

punktor big samodzielnie rozwiązuje problemy krok po kroku

punktor big posiada umiejętność logicznego myślenia

punktor big stosuje metody innowacyjne w projektach badawczych

punktor big potrafi zastosować technologię informacyjną w działalności nowoczesnej firmy

 

Zatrudnienie w zawodach:

- projektant stron WWW (webmaster)     

- administrator baz danych

- grafik komputerowy                                

- programista

- serwisant komputerowy                         

- administrator systemu operacyjnego

 

Kierunki studiów pokrewne z profilem:

matematyka, informatyka, ekonomia, telekomunikacja, ekonometria, elektrotechnika

 

 
Technik Ekonomista

Przedmioty realizowane

na poziomie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

matematyka

informatyka

edukacja multimedialna

 

Kwalifikacje (certyfikaty) w zawodzie technik ekonomista:

A.35. Planowanie i prowadzenie w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Uczeń:

punktor big odbywa w trakcie nauki 6 tygodniową praktykę zawodową w firmie

punktor big bierze udział w konkursach (Olimpiada Ekonomiczna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa)

punktor big współtworzy ekonomiczną gazetkę online

punktor big bierze udział w pracy szkolnej firmy

punktor big wykorzystuje nowoczesne technologie w codziennym nauczaniu

punktor big rozwija umiejętności informatyczne na kółku ekonomicznym

punktor big na dodatkowych zajęciach przygotowuje się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym

 

Absolwent:

punktor big zdaje maturę na poziomie rozszerzonym

punktor big jest przygotowany do studiowania szczególnie na kierunkach technicznych i ekonomicznych

punktor big samodzielnie rozwiązuje problemy krok po kroku

punktor big posiada umiejętność logicznego myślenia

punktor big stosuje metody innowacyjne w projektach badawczych

punktor big zna zasady funkcjonowania nowoczesnej firmy

punktor big prowadzi rozliczenia finansowe firmy

 

Zatrudnienie w zawodach:

- specjalista ds. podatków                        

- księgowy w biurze rachunkowym

- konsultant finansowy                             

- specjalista ds. kadr i płac

- właściciel firmy                                        

- pracownik biurowy

 

Kierunki studiów pokrewne z profilem:

ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie i marketing, bankowość, administracja

 

 

 


 
Dokumenty :

W dniach 15 maja – 26 maja na stronie powiatzarski.edu.com.pl będzie dostępny elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych powiatu żarskiego. Wszystkich zainteresowanych wyborem kształcenia w naszej szkole prosimy o zalogowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji i wypełnienie formularza online, a następnie dostarczenie wydrukowanego wniosku (podania) do sekretariatu szkoły. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły. Tel: (068) 457-39-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Film promocyjny:

 
Nasze filmy znajdziesz na kanale youtube: http://www.youtube.com/user/ekipazsoietv


 

Plakat promocyjny:

 


 

 Ulotka

 

 

(str 1 - kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

 

(str 2 - kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

 Regulamin rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty punktowane

humanistyczno-dziennikarska

język polski,

historia,

WOS

prawoznawstwo,

dziennikarstwo

język polski,

język angielski,

historia,

geografia

lingwistyczno-europejska

język angielski,

język niemiecki,

geografia

edukacja europejska

język polski,

język angielski,

język niemiecki,

geografia

mundurowa

WOS,

historia

samoobrona,

edukacja mundurowa

język polski,

język angielski,

historia,

geografia

przyrodnicza

język angielski,

biologia,

chemia

biologia w doświadczeniach

chemia w doświadczeniach

język polski,

język angielski,

biologia,

chemia

matematyczno-informatyczna

język angielski,

matematyka,

fizyka

informatyka w praktyce

język polski,

język angielski,

matematyka,

fizyka

 

Technikum 4-letnie:

Nazwa szkoły

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty punktowane

Technikum Informatyczne

Technikum Ekonomiczne

matematyka, informatyka

edukacja multimedialna

język polski,

język obcy (dwa do wyboru)

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie
ZARZĄDZENIA Nr 10/2016 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29.01.2016 r.

treść zarządzenia - kliknij tutaj