Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

tel. 601 499 272

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 Klauzula informacyjna - monitoring ZSOiE w Lubsku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 601499272

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie ZSOiE w Lubsku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

4. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują umieszczone na terenie ZSOiE w Lubsku tablice informacyjne.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób automatyczny – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie max. 19 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

6. Pozyskane przez system monitoringu Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Klauzula informacyjna ZSOiE Lubsko [pobierz]

Zasady rozpatrywania wniosków ZSOiE Lubsko [pobierz]

 

Uwaga! Dokumenty zapisane są w formacie programu Microsoft Word (.docx)