Równaj w górę


Od 9 grudnia pracują pełną parą. Spotykają się po godzinach lekcyjnych. Wybierają zajęcia, z których chcą poprawić wyniki lub dowiedzieć się czegoś ponad program. Nie narzekają, nie marudzą, bo chcą się uczyć. Uczniowie dwóch z lubskich szkół stawiają na naukę!

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i w Niepublicznym Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku od początku grudnia realizowany jest projekt „Równaj w górę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Choć z niewielkim opóźnieniem, to już zdążył wywrócić do góry nogami czas wolny lubskiej młodzieży. Uczniowie jednak nie narzekają, ochoczo zabrali się do pracy. Wiedzą, ile dzisiaj znaczy nauka. Dodatkowe lekcje przecież kosztują, a w szkole oferuje się je zupełnie za darmo. Szkoły, jako jedyne w powiecie, otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej –kwotę ok. 450 tys. zł. Na zajęcia pozalekcyjne, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wycieczki, wyjścia, zaproszenia ekspertów, a także transport po zajęciach do domu. To wszystko za unijne pieniądze. - Oferta jest niezwykle bogata. Dla 300 osób z obu szkół zaplanowaliśmy aż dwanaście zajęć pozalekcyjnych. Każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Gabriela Fiedler, koordynator projektu „Równaj w górę”. – Dużą popularnością cieszą się zajęcia dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Są one skierowane do uczniów chcących poszerzać i rozwijać swoją wiedzę naukową. Grupy są nieliczne, bo 10/15 osobowe. Proponowane zajęcia połączone będą z wyjazdami i wyjściami, a lekcje prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych technik multimedialnych.

Matematyka bliżej nas – zajęcia dla uczniów o różnym poziomie wiedzy i umiejętności, w końcowym efekcie uczestnicy zajęć wypracują plakaty, gry i figury matematyczne. Uczestnicy m.in. będą rozwijać sprawność rachunkową, obliczać prawdopodobieństwo oraz poznają zastosowanie twierdzeń matematycznych. Wybiorą się także na wycieczkę do Zielonej Góry (Uniwersytet Zielonogórski), by na dobre „zaprzyjaźnić” się z matematyką – królową nauk.

Chemia tajemniczy świat atomów i cząsteczek – Podczas zajęć z chemii 45 uczniów będzie tworzyć kompendium wiedzy chemika – teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy m.in. będą odczytywać piktogramy, oznaczenia spotykane na produktach spożywczych, poznają zastosowanie estrów w kosmetyce i środkach spożywczych, zjawisko promieniotwórczości, izotopy, amfoteryczność substancji, będą badać jakość wód – rzeki Lubszy i Zalewu „Karaś”, substancji spożywczych i gospodarczych oraz poznają wiele informacji praktycznego wykorzystania wiedzy chemicznej w życiu codziennym. Zwieńczeniem zajęć będzie opracowanie folderu „Praktyczna Pani i Pan domu”.

Zagadka życia – zajęcia z biologii: teoretyczne i zajęcia terenowe. W wyniku prowadzonych zajęć uczniowie wypracują zielnik w wersji papierowej i multimedialnej będący poradnikiem dydaktycznym. Podczas zajęć terenowych młodzież będzie rozpoznawała gatunki roślin i zwierząt. Uczestnicy poznają rośliny lecznicze i trujące. Odkryją zagadki zmienności i dziedziczności, dowiedzą się czym jest nowoczesna ewolucja. W ramach wycieczek poznają także ciekawe obiekty przyrodnicze. Prowadzone będą różne doświadczenia m.in. badanie składu chemicznego skorupki jaja kurzego, pożywienia, wykrywania enzymów, określania pH pokarmów, wpływ czynników i substancji na kiełkowanie i wiele innych. zanalizują informacje zawarte w reklamach produktów spożywczych oraz poznają wiele ciekawostek, które pozwolą na wykorzystanie wiedzy biologicznej w praktyce.

Moja mała Ojczyzna w Unii Europejskiej – na tych zajęciach uczniowie pogłębią wiedzę z geografii. Poznają wzdłuż i wszerz region, w którym mieszkają. Wykonają kilka odkrywek w celu określenia typów form rzeźby i ich genezy. Będą pracować w sali lekcyjnej i w terenie. Stworzą dziennik pogody, zbadają klimat, zwiedzą najbliższą okolicę. Podczas kilku wycieczek rowerowych poznają krajobraz antropogeniczny miejski. W wyniku tych zajęć powstaną: prezentacje multimedialne o charakterze dydaktycznym, foldery, zdjęcia, kronika i dzienniki pogody.

Szkolna kawiarenka naszych pasji – zajęcia skierowane do uczniów zainteresowanych zdobywaniem wiedzy o różnych technikach ICT, a także montażem filmów, by w konsekwencji wypracować filmową reklamę szkoły. W swojej pracy będą wykorzystywać kamerę HD, kompresję przy zapisie cyfrowego materiału wideo i dźwięku, poznawać oprogramowanie do tzw. authoringu płyt DVD z materiałem filmowym, obróbki i montażu oraz łączenia i transferu danych z urządzeń multimedialnych do komputera. Uczestnicy stworzą także fotoblog i zaprezentują galerię fotograficzną.

Obozy językowe – w ramach tych zajęć uczniowie w okresie wakacyjnym będą wypoczywać nad polskim morzem, doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności językowe.

Fizyka i astronomia jest ciekawa - Uczestnicy zajęć będą badać zjawiska fizyczne i astronomiczne. Na podstawie doświadczeń i obserwacji poznają sposoby wyznaczania niektórych stałych fizycznych. Poznają różne metody wytwarzania energii oraz praktyczne ich zastosowania – jako alternatywne źródła. Opracują foldery, stworzą multimedialną prezentację fotografii „Niebo nad Lubskiem”.

Klub Szczęśliwego Człowieka – podczas warsztatów wspierających uczniowie będą przełamywać bariery – nieśmiałość i brak samoakceptacji. Zajęcia będą miały charakter spotkań rozwijających umiejętności społeczne. Uczniowie za pomocą dramy będą ukazywać współczesne problemy. W wyniku pracy warsztatowej powstaną: prezentacje multimedialne, program prewencyjny i galeria zdjęć.

Co dalej po szkole? – zajęcia rozwijające z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone – przez pedagoga i doradcę zawodowego indywidualne zajęcia z uczniem mające na celu określenie indywidualnych potrzeb i predyspozycji ucznia, w celu świadomego wyboru dalszej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej Drugim etapem zajęć będą warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się prowadzić negocjacje, poznają savoir vivre w biznesie, nauczą się jak kreować własny wizerunek i zarządzać karierą zawodową. Uczniowie stworzą swój pierwszy biznesplan, „wyprodukują’ kartki okolicznościowe oraz założą Szkolny Ośrodek Karier.

Znajomość języka – szansą na lepsze jutro – zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego. Uczestnicy poznają wiele przydatnych wiadomości na temat niemieckiej kultury, zwyczajów, systemu szkolnictwa, najważniejszych niemieckich miast, języka młodzieżowego i in. W celu udoskonalenia komunikacji oraz poszerzenia zasobu słownictwa uczniowie wybiorą się na wycieczkę do Berlina.

Natomiast uczniowie, którzy uczęszczać będą na zajęcia języka angielskiego przekonają się, że angielski jest easy! Podczas zajęć uczestnicy opracują kilkanaście projektów językowych oraz będą redagować gazetkę w języku angielskim.

Ortoprzygoda – zajęcia wyrównawcze dla uczniów z opinią o dysfunkcjach i orzeczeniami poradni PP prowadzone przez logopedę. Lekcje będą miały na celu zminimalizować dysfunkcje językowe. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w konkursie – „Ortograficzna corrida”. Uczniowie opracują gry logopedyczne, m.in. „Ortograficzne Tabu”.

Teatr poezją życia – to zajęcia dla osób uzdolnionych artystycznie. Uczniowie przygotują spektakl poetycki i teatralny. W trakcie realizacji zajęć przewiduje się także wycieczkę do Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

 

 

Przygody z projektem


Spektakl poetycki ,,Chodż człowieku, coś Ci powiem"

17 grudnia 2013 roku o godzinie siedemnastej w auli szkolnej odbyła się premiera spektaklu poetyckiego ,,Chodź człowieku, coś Ci powiem”. Sztuka została przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych i Niepublicznego Gimnazjum w ramach projektu unijnego ,,Równaj w górę”.Tematem spektaklu była codzienność, odczuwane co dzień emocje, to co nas spotyka. Dotykane były również problemy świata. Mimo wszystko utwory te łączyło jedno: jak żyć, by być dobrym? Ostatnią częścią sztuki był przepis na pogodne, dobre i szczęśliwe życie. Mamy nadzieję, że spektakl wywarł pozytywne wrażenie i widzowie mieli możliwość wynieść wiele dobrego. Opiekunem grupy projektowej jest pani Zofia Zawiślak.
 

 

 logo szkol

logo eu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego