Rzecznik praw ucznia

Rzecznik praw ucznia 2021/2022

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - 

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska


Rzecznik praw ucznia 2020/2021

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Erwin Siemionów

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska


Rzecznik praw ucznia 2019/2020

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Tomasz Dynowski

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska  

Rzecznik praw ucznia 2018/2019

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Przemysław Leśniowski

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Maciej Witczak


 

Rzecznik praw ucznia 2017/2018

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Zachariasz Kowalski

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska


 

Rzecznik praw ucznia 2016/2017

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Nela Mikołajczyk

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska


 

Rzecznik praw ucznia 2015/2016

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Adrian Król

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska


 

Rzecznik praw ucznia 2014/2015

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Adrian Król

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska


 

Rzecznik praw ucznia 2013/2014

 Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Mateusz Lewicki

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska


 

Rzecznik praw ucznia 2012/2013

 Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Mateusz Lewicki

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska

 Rzecznik praw ucznia 2011/2012

 Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Justyna Wójcik

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska

 


 
Rzecznik praw ucznia 2010/2011

 Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Patrycja Kołodziejczyk

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Dagmara Kliczak-Sobańska

 Rzecznik praw ucznia 2009/2010

 Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Artur Kaczmarczyk

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Mateusz Siemion

 
 

 Rzecznik praw ucznia 2008/2009

Rzecznik praw ucznia w osobie ucznia - Wojciech Boberda

Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - mgr Mateusz Siemion