Szkoła Współpracy - certyfikat

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie systemowym "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". W ramach tego projektu organizowane były szkolenia, spotkania, działania na terenie szkoły, imprezy integrujące dzieci, rodziców i środowisko szkolne. Projekt zakończył się, a nasza szkoła otrzymała stosowny certyfikat, potwierdzający otrzymanie merytorycznego wsparcia w zakresie budowania w szkole systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.