IV Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

W trakcie gali przedstawiciele Kapituły Stypendialnej – Wicestarosta Małgorzata Issel, członek Zarządu Michał Rudnicki oraz radni: Krzysztof Czerniawski i Bogdan Kępiński - przyznali i wręczyli nagrodę specjalną „PRIMUS INTER PARES” uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku – Zachariaszowi Kowalskiemu, który poza wyjątkowymi osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, został przyjęty na dwie czołowe uczelnie świata: Princeton w Stanach Zjednoczonych oraz Cambridge w Wielkiej Brytanii. Zachariasz jest również tegorocznym stypendystą Rady Powiatu Żarskiego.

Następnie, najlepszym uczniom ze szkół ponadpodstawowych wręczone zostały stypendia Rady Powiatu w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz sportu. Stypendia otrzymali również uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku:

w dziedzinie nauki: Agata Hahn, Zachariasz Kowalski.

w dziedzinie nauki zawodu: Elżbieta Kołodziejczuk, Piotr Tułacz.

w dziedzinie sportu: Wiktor Grabowski.

Drugą część Gali Nauki, Techniki, Kultury i Sportu stanowiło Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2018/2019 w sporcie. Poznaliśmy zwycięzców w klasyfikacjach gmin, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nazwiska wyróżniających się młodych sportowców ze wszystkich gmin Powiatu Żarskiego. W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w sporcie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku zdobył dziesiąte miejsce. Najlepszymi sportowcami w naszej szkole zostali: Martyna Kurant i Malwina Nazaruk. Nagrodę Starosty Żarskiego za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i działalności pozaszkolnej otrzymała Lidia Czyż – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSOiE w Lubsku.

 

Galę poprowadzili uczniowie naszej szkoły: Agata Hahn i Przemysław Leśniowski.

Galę uświetnił występ muzyczny uczniów ZSOiE Katarzyny Szymaniec i Przemysława Leśniowskiego.

 

foto: http://www.powiatzary.pl/