Wyrazy współczucia dla obywateli Turcji

Składamy wyrazy współczucia naszym partnerom w projektach Erasmus+ ze szkół tureckich, a w szczególności naszym przyjaciołom z Hatay, których trzęsienie ziemi dotknęło bezpośrednio.

We express our sympathy to our Erasmus+ project partners from Turkish schools, and in particular our friends from Hatay who were directly affected by the earthquake.