ZSOiE w Lubsku zdobył certyfikat Nawigacja na każdą pogodę

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku wziął udział w „Szkolnej inicjatywie profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę” – nieodpłatnym programie badań i zajęć wychowawczo-profilaktycznych, opracowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowane.

Celem ogólnym Nawigacji w każdą pogodę było wzmocnienie kondycji psychicznej uczniów osłabionej sytuacjami kryzysowymi (w tym skutkami pandemii COVID – 19) i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym). Po zakończeniu działań szkoła otrzymała CERTYFIKAT Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę. Koordynatorem programu była Pani pedagog Kamila Bryłka.

Dziękujmy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom za udział w tej inicjatywie!