Uczniowie ZSOiE nagrodzeni przez Burmistrza i Radę Miejską

5 września 2018 roku w Ratuszu odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu. Podczas spotkania wyróżnienia i upominki, z rąk włodarzy Lubska i radnych otrzymali uczniowie i ich opiekunowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli najlepsze wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nagrodę książkową i podziękowania za godne reprezentowanie miasta Lubsko w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymali: Artur Mikołajewski, Kamil Bednarczyk, Kamila Vu Van, Weronika Kozakiewicz, Julia Ratomska, Alicja Lewicka, Piotr Tułacz, Anna Hajduczek, Marianna Jaduszyńska, Julia Momot, Emila Przybyła, Justyna Mroziewicz, Aleksandra Szklarska i Maksymilian Byczkowski. Nagrodzeni zostali również opiekunowie wyżej wymienionych uczniów, wśród których znaleźli się Wojciech Szturomski, Dagmara Kliczak – Sobańska, Jacek Gajda, Agnieszka Żurek, Wojciech Szymczak, Artur Rokicki, Radosław Ugrynowicz, Anna Wojnarowska, Renata Tetera, Katarzyna Kuźmiak i Ewa Kokot.

Warto wspomnieć, że podobną nagrodę 20 czerwca 2018 roku odebrała inna grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku wśród, których znaleźli się: uczniowie - Agata Hahn, Katarzyna Szturomska, Zachariasz Kowalski, Jakub Dworczak, Patrycja Ostapowicz i Łukasz Chojecki oraz nauczyciele Gabriela Fiedler i Andrzej Bryłka.

 

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom za tak dobre wyniki i życzymy dalszych sukcesów. Brawo.

 

UWAGA! ZMIANA GODZIN DZWONKÓW!

Poniżej zamieszczamy nowy rozkład dzwonków, obowiązujących w naszej szkole od 3 września. Prosimy o zapoznanie się z dokładnymi godzinami dzwonków lekcyjnych.

Godziny szkolnych dzwonków:

 

1 lekcja  8:00 – 8:45     - przerwa 10 minut

2 lekcja  8:55 – 9:40     - przerwa 10 minut

3 lekcja  9:50 – 10:35   - przerwa 10 minut

4 lekcja  10:45 – 11:30  - przerwa 10 minut

5 lekcja  11:40 – 12:25  - przerwa 10 minut

6 lekcja  12:35 – 13:20  - przerwa 10 minut

7 lekcja  13:30 – 14:15  - przerwa 10 minut

8 lekcja  14:25 – 15:10

 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się w naszej szkole 3 września o godzinie 9:00. Zebraną na placu apelowym społeczność uczniowską, rodziców oraz pracowników szkoły powitała tradycyjnie dyrektor Gabriela Fiedler. Szczególnie serdeczne słowa pani dyrektor skierowała do najmłodszych uczniów  oraz nauczycieli pani Edyty Żelażko i pana Pawła Bużantowicza, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole. Ponadto pani dyrektor zapoznała zebranych z organizacją i koncepcją pracy szkoły na najbliższy rok szkolny. Społeczność uczniowska dowiedziała się miedzy innymi o projekcie Erasmus +, który będzie realizowany w naszej szkole na przestrzeni 3 lat z 4 krajami partnerskimi. Jest z czego się cieszyć. Pani dyrektor życzyła także uczniom wielu sukcesów i mobilizacji w nauce oraz mile spędzonych chwil w murach szkoły. Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, przygotowaną przez panią Zofię Zawiślak. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas i wzięli udział w spotkaniach informacyjnych ze swoimi wychowawcami. Przed nami 10 miesięcy nauki i pracy. 

Zobacz zdjęcia [kliknij tutaj]

  

Projekt ERASMUS+ w naszej szkole

W nadchodzącym roku szkolnym Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku będzie realizować projekt ERASMUS+ (2018-2020). Nasi partnerzy to: Włochy, Portugalia, Rumunia i Turcja. Projekt nosi nazwę "Digital Tools for Smart schools" (Narzędzia cyfrowe dla inteligentnych szkół). Podczas wymiany międzynarodowej uczniowie i nauczyciele z pięciu krajów będą poznawać swoją kulturę i nowe narzędzia cyfrowe które można wykorzystać w szkole. Koordynatorem projektu jest p. Ewa Kokot.

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I EKONOMICZNYCH

W LUBSKU

 

- Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 3 września o godz. 9:00 na placu szkolnym

- Msza święta - 4 września na 2 lekcji w kościele NNMP

 

Terminy egzaminów poprawkowych

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbywają się w dniach 28-29.08.2018.

Szczegóły w sekretariacie szkoły oraz w gablocie dla uczniów.

POPRAWKI PRZEDMIOTOWE - dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów w roku szkolnym 2017/2018.

 

Matura poprawkowa sierpień 2018

Informujemy, że pisemne maturalne egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 21 sierpnia (wtorek) o godz. 9:00.

 

Odbiór świadectw maturalnych

Tegorocznych maturzystów zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w dniu 3 lipca od godziny 12:00 do sekretariatu.

Świadectwa nie odebrane w dniu 3 lipca 2018 roku wydawane będą za pokwitowaniem przez sekretariat szkoły w każdym innym terminie, w godzinach pracy sekretariatu.

 

Udanych wakacji

Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów, życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z interesującymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.

Do zobaczenia we wrześniu!