Terminy zebrań

TERMINARZ


spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych

1. 8 września 2020 r. - godz. 16:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych
2. 8 września 2020 r. - godz. 17:00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas trzecich LO, czwartej Technikum na temat egzaminu maturalnego i zawodowego
3. 20 października 2020 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców. Zebranie online
4. 17 listopada 2020 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców. Zebranie online
5. 18 grudnia 2020 r. - godz. 18:00 ,,Otwarte drzwi" dla wszystkich rodziców. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na I semestr. Zebranie online
6. 29 stycznia 2021 r. - godz. 16:00 Wywiadówka dla rodziców online
7. 23 marca 2021 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacje o uczniach klas programowo najwyższych zagrożonych ocenami niedostatecznymi
8. 25 maja 2021 r. - godz. 17:00 ,,Otwarte drzwi" - informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi