Terminy rad pedagogicznych

T E R M I N A R Z   i   T E M A T Y K A


RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

L.p. Data Temat
1. 31 sierpnia 2020, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny, zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2020/2021.
2. 20 października 2020, godz. 15:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna ,,Sytuacje trudne i kryzysowe - procedury reagowania"
3. 18 grudnia 2020, godz. 15:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami ndst. na semestr I
4. 19 stycznia 2021, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
5. 26 stycznia 2021, godz. 15:30 Rada Pedagogiczna podsumowująca prace dydaktyczno-wychowawczą I semestru.
6. 23 marca 2021, godz. 16:00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: Bezpieczeństwo uczniów w szkole, jak sprostać wymaganiom prawnym

Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z klas programowo najwyższych LO, Technikum.

7. 27 kwietnia 2021, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas programowo najwyższych LO, Technikum.

8. 25 maja 2021, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku.
9. 22 czerwca 2021, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla wszystkich uczniów szkoły.
10. 02 lipca 2021, godz. 12:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły na rok szkolny 2020/2021.