Terminy rad pedagogicznych

T E R M I N A R Z   i   T E M A T Y K A


RAD PEDAGOGICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

L.p. Data Temat
1. 31 sierpnia 2021, godz. 10:00 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny, zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2021/2022.
2. 20 października 2021, godz. 15:00 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
3. 15 grudnia 2021, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami ndst. na semestr I
4. 12 stycznia 2022, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr
5. 2 lutego 2022, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca prace dydaktyczno-wychowawczą I semestru.
6. 23 lutego 2022, godz. 16:00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: Bezpieczeństwo uczniów w szkole, jak sprostać wymaganiom prawnym

Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z klas programowo najwyższych LO, Technikum.

7. 27 kwietnia 2022, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas programowo najwyższych LO, Technikum.

8. 25 maja 2022, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna dla uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku.
9. 22 czerwca 2022, godz. 16:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla wszystkich uczniów szkoły.
10. 30 czerwca 2022, godz. 12:00 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę wychowawczo-dydaktyczną szkoły na rok szkolny 2021/2022.