Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

 

1.
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  1 września 2020 r.
         
2.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ SPORTU)   14 września
         
3.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie    2 listopada
         
4.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   21, 22 grudnia
         
5.  

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2020 r.
         
6.   Ferie zimowe  

4 - 17 stycznia 2021 r.
na terenie całego kraju

         
7.   Wiosenna przerwa świąteczna   

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

         
8.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  30 kwietnia 2021 r.
         
9.  

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
10.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
11.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (MATURA)   4, 5, 6 maja
         
12.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
13.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   4 czerwca
         
14.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  25 czerwca 2021 r.