Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022

 

1.
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  1 września 2021 r.
         
2.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (DZIEŃ SPORTU)   15 września 2021 r.
         
3.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   15 października 2021 r.
         
4.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   12 listopada 2021 r.
         
5.  

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2021 r.
         
6.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   7 stycznia 2022 r.
         
7.   Ferie zimowe  

17 - 30 stycznia 2022 r.
(województwo lubuskie)

         
8.   Wiosenna przerwa świąteczna   

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

         
9.  

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  29 kwietnia 2022 r.
         
10.  

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
11.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
12.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie (MATURA)   4, 5, 6 maja 2022 r.
         
13.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
sesja letnia:
- etap pisemny
- etap praktyczny

  ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
         
14.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny dyrektorskie   17 czerwca 2022 r.
         
15.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  24 czerwca 2022 r.