Nagrody Patrona Szkoły

Tradycją szkoły jest przyznawanie z okazji Święta Szkoły w czerwcu każdego roku Nagrody Patrona Szkoły. Do Nagrody Patrona kandydują uczniowie z klas I - IV, którzy w I semestrze bieżącego roku szkolnego uzyskali co najmniej dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4.0 i wyżej), ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą, frekwencję powyżej 90% oraz spełnili przynajmniej dwa spośród trzech warunków:

A) udział: poczet sztandarowy, Szkolna Rada Młodzieży, chór, teatr, grupa taneczna, wolontariat

B) osiągnięcia w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych, artystycznych

C) szczególne osiągnięcia sportowe, kulturalne i artystyczne

 

W roku szkolnym 2019/2020 nagrodę otrzymali następujący uczniowie:

Oliwia Krzywiecka  1 AG

Kacper Bieliński  1 BG

Laura Lubowiecka  1 BG

Kalina Podgórska  1 BG

Katarzyna Zielińska  1 BG

Justyna Musiał   1 DP

Dawid Grybel   1 FP

Erwin Siemionów   1 IG

Monika Duczmal   1 IP

Malwina Kołodziej   1 IP

Nikola Majkut   1 IP

Karolina Kluczewska   2 A

Joanna Ossowska   2 A

Marcelina Wojciechowska  2 A

Szymon Grochowski   2 B

Oliwia Grundzik   2 B

Martyna Kurant   2 B

Dominik Sędziak   2 B

Sandra Brzezińska   2 I

Kamila Jurczak   2 I

Tomasz Dynowski   3 I

Natalia Łukacz   3 I

 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!