REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ośmioklasisto, Rodzicu –

prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną, którą znajdziesz w zakładce "Rekrutacja 2020/2021" (patrz lewe menu strony).

NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

- Liceum Ogólnokształcące 4-letnie

- Technikum (technik ekonomista i technik informatyk) - 5-letnie

Zapraszamy Was w nasze szeregi do najlepszego w mieście:

- Liceum Ogólnokształcącego

- Technikum - w którym możecie się kształcić w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk

 

 Szkoła pierwszego wyboru - tylko ZSOiE!