ZSOiE w Lubsku zostało Srebrną Europejską Szkołą Praworządności RP 2020!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała status SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r. w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 r. zorganizowanym przez COPTIOSH. Dzięki osiągnięciom uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach społeczno-prawnych otrzymaliśmy właśnie srebrną tarczę.

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH. Ranking prowadzony jest od 2012 roku. Szkoły, które zajmą miejsca od pierwszego do setnego, uzyskują status szkoły platynowej, złotej, srebrnej lub brązowej i mają prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logotypy szkoły danej kategorii, jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, historyczna i/lub z dziedziny praw człowieka, stoi na wysokim poziomie.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.