ZACHARIASZ KOWALSKI stypendystą MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Zachariasz Kowalski zdobywa kolejne nagrody. Reprezentant Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku jako stypendysta otrzymał dyplom gratulacyjny Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019. Zachariasz jest uczniem szczególnie uzdolnionym, jest laureatem szczebla centralnego Olimpiady Języka Angielskiego oraz finalistą szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Olimpiady Geograficznej. 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Stypendium to  może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Gratulujemy Zachariaszowi i nauczycielom prowadzącym osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów w rozwijaniu swoich uzdolnień, zainteresowań i pasji!