Pani Izo – wielki szacun!

Ale jak obfitujące w różnorodne osiągnięcia były to lata, świadczy poniższa lista sukcesów: 2 finalistów etapu centralnego, 3 finalistów etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; 2 finalistki etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej; 1 finalistka Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej; 1 finalistka etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK; 8 uczestników etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; 15 finalistów ogólnopolskiego konkursu „Mam Haka Na Raka”. Młodzież pod opieką p. Pasickiej wzięła udział w dwóch edycjach międzynarodowego konkursu „Młodzież w lasach Europy”(YPEF).

Pani Izabela Pasicka była typowana do konkursu „Wychowawca Roku” organizowanego przez Media Regionalne, wydawcę dziennika „Gazeta Lubuska” oraz program społeczny „Szkoła Bez Przemocy”. W roku szkolnym 2010/11 zajęła I miejsce w powiecie żarskim i uplasowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych wychowawców województwa lubuskiego. W ZSOiE czterokrotnie wraz z wychowankami wygrała konkurs na „Klasę Roku”.

Pani Pasicka opracowała autorskie programy nauczania z edukacji europejskiej i biologii w doświadczeniach; prowadziła spotkana w ramach projektów: „Mądrzy, sprawni i zdrowi – drzwi do kariery” oraz „Równaj w górę”. Między innymi dzięki jej pracy i zaangażowaniu ZSOiE zdobył certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Niewątpliwą atrakcją dla zainteresowanych są weekendowe zajęcia terenowe, w czasie których nauczycielka wraz z młodzieżą, pieszo lub rowerami, wędruje po okolicy w celu poszukiwania, badania i obserwacji ciekawych miejsc przyrodniczych i geograficznych.

Pani Izabela Pasicka naucza również w Niepublicznym Gimnazjum dla Młodzieży i tam także osiąga sukcesy w pracy z uczniami: 3 laureatów i 4 finalistów kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z biologii; 1 laureat i 2 finalistów kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z geografii; 1 finalista etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK; 3 finalistów etapu krajowego międzynarodowego konkursu „Młodzież w lasach Europy” (YPEF).

Pani Izabela Pasicka już należy do nauczycieli, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii szkoły. To dzięki jej owocnym staraniom ZSOiE cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i zachęca do podjęcia edukacji uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi.

Tekst: Grażyna Zienkiewicz