Debatowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

 

W wydarzeniu udział wzięli: zastępca burmistrza Lubska Pan Jerzy Wojnar, sekretarz gminy Pan Henryk Dybka, Pani dyrektor ZSOiE Gabriela Fiedler, przedstawiciel stowarzyszenia "Nasza Buda" Pani Dagmara Sobańska, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców Pani Elżbieta Cichowlas. Publiczność tworzyli debatujący uczniowie z klas, którzy wysłuchiwali argumentów strony "propozycji" oraz "opozycji". Debata rozpoczęła się wystąpieniem marszałka w postaci ucznia klasy III n Mateusza Borowego. Następnie głos zabrały obie strony. Po zaprezentowaniu stanowisk nastąpiło głosowanie. Publiczność opowiedziała się po stronie "propozycji”, jury w składzie dyrektor F. Fiedler, v-ce burmistrz Jerzy Wojnar poparło stanowisko opozycji. Na zakończenie debaty głos zabrali zaproszeni goście. Serdecznie gratulujemy pomysłu.