Projekt „Lekcje ZUS”

W naszej szkole jest realizowany projekt "Lekcje z ZUS" za który dostaliśmy podziękowania. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Agnieszka Żurek. Celem tego autorskiego programu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zwiększanie świadomości wśród młodego pokolenia konieczności myślenia o przyszłości.  Zgodnie z wytycznymi odbyły się cztery spotkania, na których omówiono najważniejsze aspekty ubezpieczeń społecznych – czym są, jakie przysługują przywileje ubezpieczonym, a także  jakie są konsekwencje …