Zachariasz Kowalski w etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej!

Zachariasz Kowalski z klasy Ia zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej. Warunkiem przystąpienia do olimpiady było przeprowadzenie badań i napisanie pracy badawczej, która następnie oceniona została przez recenzenta Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej. Praca badawcza Zachariasza została oceniona bardzo wysoko przez komisję konkursową. Opiekunem ucznia jest Pani mgr Gabriela Fiedler, nauczyciel biologii. Młodego biologa czeka teraz egzamin testowy oraz prezentacja ustna pracy badawczej. Zachariaszowi gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie olimpiady.