Międzynarodowy konkurs ,,Kangur Matematyczny"

W naszej szkole po raz kolejny odbył się "Kangur Matematyczny", w którym wzięli udział nasi uczniowie. Jest to konkurs międzynarodowy - w tym samym czasie w różnych krajach dzieci i młodzież rozwiązują te same zadania. Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali: Dominik Nikrewicz, Łukasz Chojecki, Jan Franczak, Marcin Hermansdorfer oraz Aleksandra Jankowska. Opiekunami uczniów są Pani mgr Anna Wojnarowska oraz Pan mgr Andrzej Bryłka.