Polsko-niemieckie warsztaty matematyczne

W warsztatach brały udział 3 drużyny 4-osobowe w tym jedna z Niemiec w wieku 17-18 lat. Młodzież rozwiązywała te same zadania z wcześniej podanego zagadnienia (w tym roku – funkcja kwadratowa), a potem ich rozwiązania wspólnie przedstawiano; dyskutowano, szukano innych rozwiązań, porównywano wersję polską rozwiązań z niemiecką. Nasi uczniowie poznali inną technikę rozwiązywania tych zadań niż to jest robione w Polsce. A wszystko to się odbywało w przyjaznej atmosferze przy słodkim poczęstunku.

Młodzież niemiecka również chciała obejrzeć Szkołę i trochę uczestniczyła w lekcji języka niemieckiego.

Celem warsztatów jest nawiązanie współpracy między Szkołami, wymiana doświadczeń oraz nauka komunikacji matematycznej. Myślimy o kontynuacji tych spotkań, może na przyszły rok odbędą się one w Niemczech.

Zobacz zdjęcia [kliknij tutaj]

Tekst: lider zespołu Anna Wojnarowska