Projekt EFS - Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe

W bieżącym roku szkolnym w szkole realizujemy projekt ogólnopolski w którym bierze udział tylko 26 szkół z całej Polski.

Projekt polega na testowaniu programu nauczania z zakresu doradztwa zawodowego i w naszej szkole będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym podczas zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami i rad pedagogicznych. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Ewa Kokot.