HARMONOGRAM REKRUTACJI

W terminie od 24.06.2016 godz. 8.00 do 28.06.2016 godz. 15.00 należy dostarczyć do szkoły I wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o zdanym egzaminie gimnazjalnym (można od razu złożyć oryginał). Należy również w miarę możliwości wprowadzić swoje oceny i wyniki egzaminu do systemu elektronicznego. W przypadku problemów przyjdź do nas, pomożemy.

W dniu 05.07.2016 godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

W terminie od ogłoszenia listy zakwalifikowanych do 12.07.2016 godz. 15.00 należy dostarczyć oryginały świadectwa i zaświadczenia w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki.

W dniu 15.07.2016 godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.