Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa

„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Zajęcia i projekt w ZSOiE prowadzi nauczyciel fizyki Roman Przybylski.

 

O projekcie

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ogólnokształcących i techników w woj. lubuskim i woj. zachodniopomorskim fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Produkt wzbogaci system nauczania fizyki w klasach I-III liceów i techników. Interaktywne filmy umożliwią nauczycielom przedstawienie trudnych pojęć fizycznych, obrazowo ukazujących zastosowanie zjawisk fizycznych w technice, a uczniowie dostrzegą powiązania zdobywanej wiedzy z techniką i przemysłem, ponadto uczeń będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę z danego zakresu podczas gry interaktywnej wykonanej w technologii flash (gry będą dostępne 24 godziny na dobę poprzez dowolną

przeglądarkę stron www z zaimplementowanym flashplayer’em).

Gry edukacyjne nie stanowią zupełnie nowego podejścia w szkolnictwie, od dawna stosowane są one w nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym, np. do nauki języków czy podstaw matematyki. Wnioskodawca zamierza zaadaptować koncepcję gry edukacyjnej na potrzeby innej grupy docelowej, jaką są̨ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, oraz na rzecz bardziej „zaawansowanego” materiału dydaktycznego, jakim jest fizyka.

Innowacyjność niniejszego projektu przejawia się w proponowanym podejściu do problemu i formy wsparcia:

 

1. Projekt dotyczy kształcenia praktycznego z fizyki na poziomie ponadgimnazjalnym, czyli problemu rozpoznanego, wobec którego stosowane do tej pory narzędzia są niewystarczające, nieodpowiednie.

 

2. Innowacyjność projektu widoczna jest w proponowanych instrumentach wsparcia, z których najważniejszym jest opracowanie produktu finalnego, będącego zestawem edukacyjnych gier wideo do kursu fizyki szkolnej, realizowanych w konwencji interaktywnych filmów edukacyjnych. Gry te będą kładły nacisk na praktyczną stronę zagadnień.

 

W ramach projektu powstanie komplet stu (100) edukacyjnych gier wideo, który zostanie podzielony na zestawy płyt Blu-Ray. Część I zestawu płyt będzie zawierać 44 edukacyjne gry wideo, część II – 38 edukacyjnych gier wideo, część III - 18 edukacyjnych gier wideo.

Dodatkowo do każdego działu będzie zrealizowana gra w technologii Flash która będzie zawierała zestaw pytań losowo wybieranych celem sprawdzenia wiedzy ucznia. Gry Flash będą zrealizowane w przyjaznej formie, która nie zanudzi ucznia (gry typu koło fortuny, krzyżówka, milionerzy, puzzle, pacman itp.)

 

Uzupełnieniem tego kompletu będzie podręcznik użytkownika (ang. User guide) wspomagający korzystanie z produktu. Nauczyciele fizyki otrzymają komplet edukacyjnych gier wideo i podręcznik użytkownika wraz zaproponowanymi konspektami lekcji, co ułatwi poznanie produktu oraz sposobu jego stosowania.