"Fizyka jest ciekawa"

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku bierze udział w realizacji projektu ,,Fizyka jest ciekawa"

 

Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu „Fizyka jest ciekawa” jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Uczniowie uczestnicząc w tym programie pogłębiają swoją wiedzę z fizyki, nabywają nowe przydatne umiejętności. Uzyskują przez to większe szanse na dostanie się na atrakcyjne kierunki studiów.

W ramach projektu szkoła otrzymała zestaw pomocy dydaktycznych SONDA oraz sprzęt komputerowy (m.in. 5 notebooków). Podczas szkolnych lekcji fizyki zestaw dydaktyczno-edukacyjny SONDA umożliwi przeprowadzenie komputerowej analizy wraz z wizualizacją wyników eksperymentów badawczych.

 

Opiekunem i prowadzącym zajęcia w naszej szkole jest Pan Roman Przybylski.