Nasi uczniowie stypendystami w projekcie stypendialnym "Lubuskie Talenty"

Z wielką radością informujemy, że czworo uczniów naszej Szkoły zostało objętych projektem pomocy stypendialnej Marszałka Województwa Lubuskiego ”Lubuskie Talenty” na rok szkolny 2021/2022. Stypendystami zostali: Sara Rudzis (klasa 3ag), Oliwia Krzywiecka (klasa 3ag), Julia Mytyś (klasa 1a) i Oliwia Nita (klasa 1b).

Program jest skierowany do 360 uczniów z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Każdy uczestnik projektu realizuje pod opieką nauczyciela prowadzącego Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego, a na jego realizację otrzymuje stypendium naukowe.

Bardzo gratulujemy naszym stypendystom, życzymy wytrwałości w realizacji planu rozwoju edukacyjnego oraz życzymy dalszych sukcesów.