Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku uczczono jego obchody 13 października 2021 roku, akademią przygotowaną przez przedstawicieli Samorządów Uczniowskich ZSOiE oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Uroczystość odbyła się w auli szkolnej odświętnie przystrojonej na tę okoliczność. W części artystycznej  uczniowie obu szkół śpiewem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Z kolei uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej przygotowali specjalnie z tej okazji przedstawienie teatralne. Natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w dowód wdzięczności wręczyli wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty. W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Gabriela Fiedler, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów, życząc wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków oraz dużo sił do podejmowania wyzwań, jakie czekają nas w pracy z młodzieżą. Pani Dyrektor wręczyła także Nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Zobacz zdjęcia [kliknij tutaj]