Egzaminy poprawkowe rok szkolny 2020/2021

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbywają się w dniach 24 i 26.08.2021.

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2020/2021

24 sierpnia 2021 r. – język polski, godz. 9:00 

24 sierpnia 2021 r. – historia, godz. 9:00

 

26 sierpnia 2021 r. – matematyka, godz. 9:00

26 sierpnia 2021 r. – matematyka w praktyce, godz. 9:00

 

Szczegóły w sekretariacie szkoły oraz w gablocie dla uczniów.

 

POPRAWKI PRZEDMIOTOWE - dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021.