Projekt "Healthy Eating and Active Living Taught at Habitation" – poznajemy potrawy narodowe krajów partnerskich

Mimo trudności związanych z pandemią uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku prężnie działają przy 7 projektach Erasmus+. Odbywamy działania zdalnie.

Dziękujemy wszystkim uczniom: Kalina Podgórska, Wiktoria Błaszków, Marcin Adoliński, Oliwia Krzywiecka, Katarzyna Szymaniec, Martyna Kurant, Weronika Kołodziej, Karolina Pożoga, Klaudia Szczerbata oraz nauczycielom: Ewa Kokot, Anna Hekkert, Justyna Mierzwiak, Joanna Drewniak za aktywne realizowanie działań projektowych.

W ramach projektu "Healthy Eating and Active Living Taught at Habitation" poznawaliśmy narodowe potrawy krajów partnerskich: Turcji, Portugalii, Hiszpanii i Rumunii.