Polsko-niemieckie spotkanie wielkanocne

W dniu 1 kwietnia 2021 roku odbyło się polsko-niemieckie spotkanie z grupą Mädchen in Aktion Frauenzentrum Cottbus. Koordynatorką ze strony niemieckiej była Franziska Reifenstein, a ze strony polskiej Joanna Drewniak - Basznica.

Uczestnicy mieli okazję podyskutować o obyczajach wielkanocnych w Polsce i w Niemczech oraz pogłębić znajomość języka. Planowane są kolejne spotkania. Frohe Ostern.