Sukces uczniów ZSOiE w Olimpiadzie Historycznej

Dwoje uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku dostało się do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej. Są to Kacper Czahajda, uczeń klasy 2dp i Karolina Pożoga, uczennica klasy 1b. Zajęli oni kolejno 17 i 18 miejsce w województwie lubuskim.

Olimpiada Historyczna to konkurs przedmiotowy organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Składa się on z 3 etapów: szkolnego, okręgowego oraz ogólnopolskiego. W pierwszym etapie uczniowie musieli napisać prace w jednej z sześciu wybranych specjalizacji. W etapie okręgowym uczniowie ponownie pisali prace pisemne na 1 z 6 wybranych tematów, oraz odpowiadali na pytania komisji z zakresu wybranych specjalizacji. Opiekunami uczniów są nauczyciele historii Pan Jacek Gajda i Pan Bartosz Łapa. Gratulujemy!