Otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna tablica”

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem radosną nowiną, że wniosek złożony przez naszą szkołę do rządowego programu „Aktywna tablica” został zakwalifikowany do dofinansowania. Otrzymamy dzięki temu wsparcie finansowe w kwocie 14.000 zł na zakup interaktywnych monitorów dotykowych. Zakup nowoczesnych środków dydaktycznych z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności prowadzonych zajęć, a w efekcie do poprawy kształcenia.