Egzaminy poprawkowe rok szkolny 2019/2020

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbywają się w dniach 24-25.08.2020.

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020

24 sierpnia 2020 r. – język polski, godz. 9:00 

24 sierpnia 2020 r. – biologia, godz. 9:00

 

25 sierpnia 2020 r. – matematyka, godz. 9:00

 

Szczegóły w sekretariacie szkoły oraz w gablocie dla uczniów.

 

POPRAWKI PRZEDMIOTOWE - dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów w roku szkolnym 2019/2020.