Zakończenie roku szkolnego - inne niż zwykle

W piątek 26 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych odbyło zakończenie wyjątkowego roku szkolnego. To było zupełnie inne zakończenie roku od tych, które znamy z poprzednich lat. W zasadzie trudno mówić o zakończeniu roku, było to raczej odebranie świadectw w reżimie sanitarnym. Uczniowie wchodzili do szkoły pojedynczo i tam odbierali świadectwa. Ponadto zarówno uczniowie jak i nauczyciele podczas rozdawania świadectw wyposażeni byli w maseczki. 

Wszystkim uczniom ZSOiE w Lubsku gratulujemy promocji, dzię­kujemy za rok pracy i zaangażowania na rzecz naszej społeczności. Uczniom i pracownikom szkoły życzymy sło­necz­nych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!