Sukcesy uczniów ZSOiE w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

Uczniowie naszej szkoły – Agata Hahn, Zachariasz Kowalski i Szymon Grochowski – uzyskali tytuły finalisty XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zadaniem finałowym było napisanie pracy badawczej na następujący temat: Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian. Nasi młodzi przyrodnicy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie. Opiekunem uczniów była Pani Gabriela Fiedler. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!