PRÓBNA MATURA ONLINE

W dniach od 2 do 8 kwietnia w naszej szkole odbędzie się próbna matura. W terminach wymienionych w tabeli na stronie CKE (cke.gov.pl) i OKE (oke.poznan.pl) zostaną zamieszczone materiały, które obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. oraz materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki.

W sprawie FORMY wysyłania rozwiązań zadań maturalnych nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych będą się kontaktować z klasami poprzez dziennik LIBRUS.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

- informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;

- arkusze próbne, arkusze pokazowe;

- zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;

- filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii;

- materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;

- materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;

- materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;

- zbiory zadań z matematyki;

- 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;

- arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.