Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy SzRM

26 listopada 2019 roku odbył się w auli szkolnej Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Szkolne Rady Młodzieży. Na początku głos zabrała p. Dyrektor Gabriela Fiedler, która podziękowała ustępującej Radzie za cały rok intensywnej i owocnej pracy. Następnie Przewodnicząca SzRM Agata Hahn zdała sprawozdanie z działalności Rady z ostatniego roku pracy. Ustępujący Samorząd złożył także podziękowania na ręce Pani Dyrektor oraz wszystkich nauczycieli za pomoc i owocną współprace w ubiegłym roku szkolnym. Z kolei Rzecznik Praw Ucznia – Przemysław Leśniowski zdał sprawozdanie podsumowujące z działania w roku szkolnym 2018/2019. Podczas tego spotkania ogłoszono także wyniki wyborów i przedstawiono skład nowego Samorządu Uczniowskiego. Ostatecznie zgodnie z wolą wyborców skład Szkolnej Rady Młodzieży przedstawia się następująco: Przewodnicząca SzRM - Oliwia Krzywiecka 1AG, Z-ca Przewodniczącej - Jakub Gawron 2TI, Członkowie: Erwin Siemionów 1IG, Tobiasz Błaszków 1DP, Dagmara Mekwińska 1EP, Malwina Mazurek 1GP, Stanisław Uliasz 1IP, Joanna Ossowska 2A, Oliwia Grundzik 2B, Tomasz Dynowski 3TI. Rzecznik praw ucznia w osobie nauczyciela - p. mgr Dagmara Kliczak-Sobańska, Opiekun SzRM - p. mgr Anna Hekkert. W trakcie sejmiku pani Dyrektor złożyła również podziękowania wieloletniemu opiekunowi Samorządu Uczniowskiego Pani Katarzynie Kużmiak za lata współpracy, pomoc i życzliwość oraz wsparcie jakie członkowie SzRM otrzymywali od niej przez ten czas.

 

Dziękujemy odchodzącemu Samorządowi Uczniowskiemu, a nowemu gratulujemy i życzymy realizacji ciekawych pomysłów w roku szkolnym 2019/2020.

 

Zobacz zdjęcia [kliknij tutaj]