Terminy egzaminów poprawkowych

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbywają się w dniach 27-28.08.2019.

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019

27.08.2019 r. – język polski, wychowanie fizyczne, historia 

28.08.2019 r. – matematyka

Szczegóły w sekretariacie szkoły oraz w gablocie dla uczniów.

 

POPRAWKI PRZEDMIOTOWE - dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów w roku szkolnym 2018/2019.