Akcja protestacyjna

Szanowni Państwo

Informujemy, że w wyniku pozytywnego referendum strajkowego, nasza szkoła przystępuje od 8 kwietnia br. do strajku. W czasie strajku nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. W szkole będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu niezwłocznie przekazane przez facebook oraz stronę internetową szkoły.