Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczniów

Zachariasz Kowalski

Dawid Szklarek

7 grudnia 2018 roku w  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole, średnią ocen. Wyróżnienie przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły i wypłacane jest ono ze środków budżetu państwa.

Wśród 107 laureatów stypendium na rok szkolny 2018/2019 w województwie lubuskim jest także dwoje uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Są to Zachariasz Kowalski z klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego oraz Dawid Szklarek z klasy 4i Technikum Informatycznego. Naszym uczniom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w nauce.