Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

NPRCz jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu uatrakcyjnienia księgozbioru biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zapraszamy wszystkich uczniów i  nauczycieli do wspólnego tworzenia listy książek, które wzbogacą zasoby naszej biblioteki.