V POWIATOWY KONKURS PIOSENKI NIEMIECKIEJ I ANGIELSKIEJ

Zaproszenie na Konkurs przyjęli: - Starosta Powiatu Żarskiego pan Janusz Dudojć, Wiceburmistrz Miasta Lubsko pan Jerzy Wojnar, Dyrektor Lubskiego Domu Kultury pani Teresa Załużna, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku pani Gabriela Fiedler, wicedyrektor ZSOiE pan Andrzej Bryłka oraz przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

W Jury zasiedli: pani Teresa Załużna - dyrektor Lubskiego Domu Kultury, pani Gabriela Fiedler dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, pani Karolina Słoniowska – wokalistka zespołu Belfry Blues Band, pan Aleksander Draguła – nauczyciel języka niemieckiego w ZSOiE oraz pan Wojciech Szturomski – nauczyciel języka angielskiego w ZSOiE.

Sponsorami nagród V Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej było Starostwo Powiatowe w Żarach, które ufundowało nagrody dla Laureatów, osób wyróżnionych oraz pozostałych uczestników konkursu. Nagrody wręczył osobiście pan Starosta Janusz Dudojć, który był zachwycony poziomem artystycznym występujących. Nagrody dla laureatów ufundował także Urząd Miasta Lubsko, wiceburmistrz pan Jerzy Wojnar wręczył nagrody oraz słodkie upominki dla Laureatów i uczestników.

W konkursie oceniana była: poprawność językowa, walory muzyczne i ogólne wrażenia artystyczne. Zdaniem Jurorów tegoroczny Konkurs był na wysokim poziomie zarówno pod względem muzycznym jak i językowym.

 

Decyzją Jury tytuł laureata otrzymali:

Julia Falkiewicz z Gimnazjum z Jasienia, Wiktoria Ptak z Tuplic oraz Jagoda Ziółkowska z Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „ Pro Novo”.

Jury przyznało także wyróżnienia dla:

Paulii Stoppy – z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Lubsku, Mariki Książki – z Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi z Lubska oraz Julii Baryły ze Szkoły Podstawowej z Bieniowa.

Nagrodę specjalną Starosty Powiatu Żarskiego pana Janusza Dudojcia otrzymał Szymon Grochowski z Gimnazjum z Jasienia, natomiast Nagrodę dyrektor Lubskiego Domu Kultury pani Teresy Załużnej za wrażenie artystyczne otrzymała Iga Smuźniak z ZSP z Łęknicy.

Organizatorzy V Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej dziękują Staroście Powiatu Żarskiego panu Januszowi Dudojciowi za nagrody i obecność, panu Jerzemu Wojnarowi za wsparcie festiwalu oraz dyrektor Lubskiego Domu Kultury i wszystkim pracownikom LDK-u za pomoc przy organizacji. Bez państwa pomocy nie byłoby to tak wspaniałe wydarzenie.

Zobacz zdjęcia [kliknij tutaj]